Kontroll och besiktning av krypgrund

Krypgrund är en riskkonstruktion

Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar så att det bildas ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme ventilerat med uteluft och kallas därför uteluftventilerad krypgrund. Tidigare kallades den för torpagrund. Idag skiljer sig dagens krypgrunder från den gamla torpagrunden.

Värmeisoleringen i bjälklaget över krypgrunden är mycket bättre isolerad idag än tidigare. I torpagrunden hade man en spis i huset där murstocken spred värme ner i grunden vilket gjorde att den var torr och varm. Dagens krypgrunder där ingen spillvärme kommer ner gör att klimatet i en uteluftventilerad krypgrund skapar ett gynnsamt klimat för tillväxt av mikroorganismer att börja växa.

Det enda man kan vara säker på är att alla hus med uteluftventilerad krypgrund löper risk att få mögelproblem, även om krypgrunden utförts efter konstens alla regler. Sommartid, när luften är varm och fuktig, är krypgrunden fortfarande sval.

Krypgrunder är idag vanligt förekommande eftersom det är en prisvärd lösning kontra platta på mark.

På Svenska husdoktorn arbetar vi idag med olika lösningar att få krypgrunden torrare.

Vi installerar:

 • Sorptionsavfuktare från Drybox och Seibu Giken DST
 • Trygghetsvakten
 • Trygghetsvakten Pro X

En krypgrund skall ha marktäckning, för att förhindra att markfukten tillför fukt till överliggande blindbotten. Marktäckningen skall bestå av en produkt som har ett ångmotstånd som överskrider 2 miljoner. Skarvarna bör förseglas, med åldersbeständig tejp för bästa resultat.

Isolering av krypgrund

Armerad marktäckning (radon- och ångspärr)

Högkvalitativ ångspärr för krypgrunder samt vägg och bjälklag. Ersätter byggplast. Ångspärren är fyrdubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten är stenig.

Det P.E.T övertäckta laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets Den är därför isolerande i utrymmen där luften står relativt stilla, t ex i krypgrunder, väggar och bjälklag. Efter 3-8 år har normalt en investering i marktäckningen blivit återbetald genom energibesparing. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund. Förlorar ej effekt av damm etc.

Läs ner här » 

Favolen

Favolen är en tunn krypgrundsisolering på rulle med slutna celler som fungerar både som ångspärr och isolering. Favolen används på marken i grunder och på murar för att minska fukttillskotten och att minska antalet ”kalla” ytor mot grunden som fukt kan kondensera mot. Att installera krypgrundsisolering tillsammans med en avfuktare har visat sig fungera väldigt bra.

Läs mer här »

Prisexempel

 • Exempel 1) 1 st Sorptionsavduktare + rör och installation för kryprund på ca 100 m2 = ca 29 992 kr
 • Exempel 2) 1 st Pro x från Trygghetsvakten + installation för krypgrund ca 100 m2 = ca 32 200 kr

Obs saknas marktäckning behöver detta kompletteras utöver priset som angetts i prisexemplet.

Luktar det konstigt?

Om du känner att du har en konstig lukt så finns det flera faktorer som lukten kan komma från:

 • Marken (mögel och bakterier)
 • Byggskräp och humus på marken
 • Tryckimpregnerat, doppat eller struket virke (kemikalieskadat hus)
 • Mögel på blindbotten, grundmurar
 • Mögel i isoleringen och/eller bjälklaget
 • Luktsmitta från mögel- eller bakterieangripet eller kemikalieskadat material.

70% av all fukt kommer från marken, resten kommer från grundmurarna eller ventilationshålen.

Välkommen att kontakta oss för mer info eller om du har några frågor!