Miljövänlig sanering av källare och vindsutrymmen

Sanering

Vid sanering av krypgrund/ källare/ vind applicerar vi på ett miljöanpassat saneringsmedel som bryter ner den pågående mikrobiella påväxten samt ger en fasad eller råsponten en ren yta.

”Ett ansiktslyft med andra ord”

Medlet är miljöanpassat då de ej blir några rester i den utsträckning som en traditionell mögel och fasadtvätt. Vi använder ej högtryck som riskerar trycka in fukt bakom fasaden, utan dimmar på vid tvätt och sanering.

Det finns många olika typer av saneringsvätskor ute på marknaden idag. Den som vi använder är klart den bästa enligt oss och är även miljöanpassad.

Kan det bli bättre?

Saneringsprodukter

Att sanera en vind eller krypgrund kan göras med många olika produkter. Vi har valt att arbeta med följande.

AMP – 91 Saneringsvätska 3×5 Liter


AMP -91 har samma kemiska sammansättning som det medel som normalt används för att förhindra tillväxt av mögel, bakterier och alger i vårt dricksvatten.

AMP-91 är i denna, högkoncentrerade form en mycket kraftfull saneringsvätska som endast bör brukas vid yrkesmässig användning med helmask och skyddskläder.

Behandlat trä ser närmast ut som nytt efter en- eller ett par appliceringar.
AMP -91 bleker bort mikrobiell påväxt som mögel, svartmögel, vitmögel, svampar och alger, samt jordbakterier och virus. Via vätningsmedel går den ned på djupet av den behandlade ytan för att slå ut påväxtens mycel.

Inom ca ett par dygn efter appliceringen bryts AMP-91 ner till vanligt vatten och koksalt.

Restprodukten, i form av koksaltkristaller absorberar luftens fuktighet och kan bilda vid tillfällen en mögelfientlig vätskefas i droppform, för att ånyo vid torrare väderlek återgå till kristallin form. Vätskefasen observeras oftast på vindar vintertid.

Användningsområde: Ex råspont med mikrobiell påväxt ex. krypgrunder och kallvindar. Verkar etsande på glas, korroderade på vissa metaller och förtvålande på alkydfärger. Bör användas med försiktighet på material som kan brytas ner såsom tryckt virke eller asfaboard.

Penetrox®

Innehåller hydrogenperoxid samt samma organiska peroxid som Penetrox-PF. Tack vara en synergieffekt mellan de två peroxiderna, har medlet en högre oxidationskraft än Odox, dock med längre varighet och bättre förmåga att tränga djupt in i porösa material. Appliceras med låg/mellantrycksspruta. Används för att bekämpa mögel, bakterier, sporer av dessa samt mögellukt i byggnader.

Före och efter sanering

Kallvind före och efter sanering där hela vinden sett ut som vänstra delen innan sanering.

Långt gånget i krypgrund med höga fukthalter, man ser tydligt påväxt samt hur blindbotten expanderat av fukten och rest sig, klassat som hälsofarlig miljö att vistas längre tid i ett sådant hus.

Välkommen att kontakta oss för mer info eller om du har några frågor!