Totalentreprenad

Vi hjälper dig med allt inom fukt & sanering, bygg, markskruv, vind, dräneringar och enskilda avlopp.

Markskruv

Markskruv

Med en markskruv slipper du gjuta och gräva upp trädgården. Vi kommer ut och monterar markskruven, så att ni kan bygga redan efter någon timme.

Krypgrund

Krypgrund

Dagens krypgrunder där ingen spillvärme kommer ner gör att klimatet i en uteluftventilerad krypgrund skapar ett gynnsamt klimat för mikroorganismer att börja växa.

Vind

Vind

Har du problem med din uteventilerade vind, då är du inte ensam. Ca 75 % av alla uteluftsventilerade vindar i Sverige har problem med fukt och mögel.

Bygg

Bygg

Vi jobbar med allt inom bygg. Vi levererar kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet i varje steg.

Avlopp

Dräneringar & enskilda avlopp

Vi dränerar om erat hus om dränering ej funkar, man brukar säga att livslängd är ca 35 år.

Renovering

Sanering

Vid sanering av krypgrund / källare / vind applicerar vi på ett miljöanpassat saneringsmedel som bryter ner den pågående mikrobiella påväxten samt ger en fasad eller råsponten en ren yta.

Grävskopa

Maskinuthyrning

Här ser du vårt maskinutbud med priser.