Kontroll av vind

Har du problem med din uteventilerade vind? Då är du inte ensam.

Ca 75 % av alla uteluftsventilerade vindar i Sverige har problem med fukt och mögel.

Vindar löper störst risk att drabbas av fuktrelaterade problem under kallare årstider som röta blånad och mögel. Detta beror ibland på att varm fuktig luft genom diffusion eller konvektion kommer från bostaden upp på vind där den kyls av och kondenserar samt höjer den relativa fuktigheten.

Ett stort problem är för mycket ventilation på vinden då det kan medföra att mycket fuktig luft kan komma och där byggmaterialet absorberar den fuktiga luften vilket kan medföra att taket fryser och när det tinar riskerar man mögelangrepp.

Överstiger den relativa fuktigheten 75% på vinden så är det stor risk att mögel börjar växa. Har möglet börjat växa så måste det saneras samt att man måste få ner den relativa fuktigheten och höja temperaturen.

Föråldrad takpapp och gamla takpannor kan orsaka stora skador på en vind och medföra mögelskador.

Att avfukta på vinden kan göras på många sätt men vi jobbar med.

TrygghetsVakten Vind Classic

Miljövänlig avfuktare som stoppar mögelpåväxt på kallvindar. Erbjuder mycket effektiv avfuktning till en låg driftskostnad – oftast bara några hundra kilowattimmar per år.

Sju års garanti samt Nöjd kund garanti under ett år.

Paketet innehåller

  • TrygghetsVakten Vind Classic (hygrodynamisk avfuktare, termisk avfuktare 50 m värmekabel)
  • Inkl. extra ljuddämpare

Fyra tecken på problem

Tecken på att du har problem med vinden är:

  • Svarta fläckar på råsponten
  • En vit hinna på trät (saltutlagringar)
  • Röta
  • Unken doft

Första problemet du oftast uppmärksammar på vinden är saltutlösningen från råsponten (vita fläckar på trät)

Har du svarta prickar eller fläckar så har det gått så långt som baktriell påväxt eller mögel.

Detta måste saneras bort. Se sanering»

Välkommen att kontakta oss för mer info eller om du har några frågor!